Prins Eugens Waldemarsudde

Allkonstverket Waldemarsudde

En film baserat på arkivmaterial och nyfilmat material för
att kort visa Prins Eugens Waldemarsudde.

Kund: Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugens Waldemarsudde: Allkonstverket Waldemarsudde