Trygg-Hansa – Don’t Drink and Dive

Under några blöta timmar så spelades denna uppmärksammade reklamfilm in.

Produktion: Folke Film

Location ljud: Elias Andersson